Musikforeningen UTZONs bestyrelse

Formand og kasserer Jørgen Ellegård Frederiksen

Næstformand og kunstnerisk leder Cæcilie Tagmose


Medlem Mogens Stjernqvist


Medlem (udpeget af Bagsværd Kirkes Menighedsråd) Ole Nørgaard Henningsen


Medlem Mogens Kuehn Pedersen


Suppleant Jens Barfoed